Tel: 081-703-6522 | 093 931 1507 | E-Mail: uraniumfit@gmail.com

เทรนเนอร์ของเรา

ครู แคนดี้





ประวัติส่วนตัว

ชื่อนามสกุล
แคนดี้ ฟรังซ์ (อันนี้เป็นชื่อจริงนามสกุลจริง แล้ว เนื่องจาก บิดาเป็นชาวเยอรมัน)
ประวัติการศึกษา
จบการศึกษา
  • มัณฑนศิลป์ ออกแบบตกแต่งภายใน
  • นอกจากนี้คุณ แคนดี้ยังได้เรียนต่อเพิ่มเติม ในสาขาวิทยาศาตร์การกีฬาอีกด้วย
ประวัติการทำงาน
หลังจากจบการศึกษา คุณแคนดี้ ทำงาน ออกแบบตกแต่งภายใน สักพักก็พบว่าไม่ใช่แนวทางที่ตัวเองชอบ
ประกอบกับมีงาน บอดี้การ์ด และงาน นายแบบเข้ามา จึงเบนสายอาชีพ มาเป็นบอดี้การ์ด และรับงาน
นายแบบด้วย งานการ์ดทำให้ได้รับโอกาศ ศึกษาการต่อสู้ มวย และอื่นๆ คุณแคนดี้ที่เป็นนักกีฬาอยู่แล้ว จึงสนใจศึกษา
การออกกำลังการอย่างจริงจัง และไปสมัครรเรียน และอบรมการเป็นเทรนเนอร์ (ครูสอนออกกำลังกาย )
นอกจากนี้ งานนายแบบยังต้องการความหุ่นดี คุณแคนดี้จึง เริ่มเล่นกล้าม นับตั้งแต่นั้นมา

ในปัจจุบัน คุณแคนดี้ไม่ได้ทำงานออกแบบตกแต่งภาายใน อาคารและบ้านแล้ว หันมา ทำงานให้คำปรึกษาและ การตกแต่งภายนอกร่างกาย
การเล่นกล้าม การกระชับสัดส่วนการลดน้ำหนัก และตกแต่งภายในร่างกาบ เล่นให้คำแนะนำเรื่องการรับประทานอาหารและอื่นๆ

ติดต่อเราได้ที่


  1. โทร. : 081-703-6522 | 093 931 1507
  2. email: Uraniumfit@gmail.com